Thứ ba, 28 Tháng 3 - 2017
English      Vietnamese
Giới thiệu ngành Việt Nam học PDF. In Email

NGÀNH VIỆT NAM HỌC

Mã ngành: D220113

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Khối thi tuyển sinh: C (Văn, Sử, Địa); D1 (Văn, Toán, Anh văn) ; A ( Toán, Lý, Hóa); A1 ( Toán, Lý, Anh văn )

Điểm trúng tuyển năm 2011: NV1: A, D1: 13 - C: 14; NV2: A,D1: 13 - C: 14.

Bằng tốt nghiệp: cử nhân Việt Nam học – chuyên ngành du lịch.

Chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo đào tạo cử nhân Việt Nam học – chuyên ngành hướng dẫn du lịch có phẩm chất chất trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu cụ thể là trang bị đủ cho sinh viên khối lượng kiến thức đại cương và trang bị theo chiều sâu khối kiến thức chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp sinh viên Việt Nam học – chuyên ngành hướng dẫn du lịch có thể tham gia vào các công việc có liên quan đến ngành học.

Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch được học gì?

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sau:

- Cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về lịch sử văn hóa xã hội về Việt Nam và các nước, kiến thức cơ bản về các chuyên ngành du lịch, các phương pháp nghiên cứu và khai thác du lịch.

- Sinh viên được trang bị những kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ du lịch, nhà hàng - khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, kinh doanh của các nhà hàng - khách sạn, chuyên kinh doanh phục vụ du khách, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Ngành Hướng dẫn du lịch khi ra trường có thể làm việc ở đâu?

- Sinh viên khi ra trường có thể làm việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

- Công ty lữ hành và các tổ chức du lịch; tạo lập doanh nghiệp du lịch mới; có khả năng nghiên cứu và khai thác các tiềm năng du lịch, quản lý kinh doanh du lịch, cách tổ chức tours du lịch với các loại hình khác nhau.

LAST_UPDATED2