Thứ ba, 28 Tháng 3 - 2017
English      Vietnamese
Giới thiệu ngành Xã hội học PDF. In Email

NGÀNH XÃ HỘI HỌC

Mã ngành: D310301

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung.

Khối thi tuyển sinh: C (Văn, Sử, Địa) và D1 (Văn, Toán, Anh văn) ; A ( Toán, Lý, Hóa ); A1 ( Toán, Lý, Anh văn).

Điểm trúng tuyển năm 2011: NV1: A, D1: 13 - C: 14;  NV2: A, D1: 13 - C: 14.

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học

Chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo đào tạo cử nhân ngành Xã hội học có phẩm chất chính trị, có đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu cụ thể là trang bị đủ cho sinh viên khối lượng kiến thức đại cương và trang bị theo chiều sâu khối kiến thức chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp sinh viên Xã hội học có thể tiếp cận, giải quyết có hiệu quả các công việc có liên quan đến ngành học.

Sinh viên XHH được học các kiến thức và khái niệm gì?

Sinh viên XHH có kiến thức về lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu những quy luật xã hội và những hiện tượng xã hội.

Được ứng dụng các lý thuyết trong việc đánh giá thực trạng các hiện tượng xã hội, các hành vi của con người cùng với những định chế xã hội, định hướng hành vi của họ; được thực hành các kỹ năng nghiên cứu sự khác biệt của các nhóm xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

Ngoài ra, sinh viên Xã hội học cũng được rèn luyện các kỹ năng phân tích, phê phán, lý giải và xử lý các tình huống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp.

Những kiến thức và kỹ năng tích lũy trong quá trình học tập là hành trang quan trọng để một sinh viên có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, và đáp ứng được nhu cầu đang ngày càng biến đổi của thị trường lao động.

Chuyên viên nghiên cứu: tại các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các công ty và doanh nghiệp.

Giảng viên: tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Chuyên viên tư vấn: cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội, các tổ chức phi chính phủ.

Cán bộ công tác xã hội: trong các cơ quan hoặc các tổ chức, xã hội, đoàn thể.

Tác viên phát triển cộng đồng: hoạt động trong các dự án của các cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước.

Tham gia hoạt động: trong các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình

Từ đó có thể thấy rằng, việc đào tạo cử nhân Xã hội học là nhằm đáp ứng nhu cầu về chuyên gia khoa học Xã hội cho các tỉnh phía Nam, cũng như đáp ứng chuyên gia cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan khoa học trên địa bàn.

LAST_UPDATED2