Thứ ba, 19 Tháng 9 - 2017
English      Vietnamese
Quy chế học vụ
Danh sách sinh viên Cảnh báo học vụ và Xử lý học vụ PDF. In Email
Viết bởi admin   

Danh sách sinh viên cảnh cáo học vụ.

Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ.

 
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 10:03

Các bạn sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây.

 
Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo hệ niên chế PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ năm, 17 Tháng 11 2016 10:24

Danh sách tình hình nợ môn quá hạn đào tạo.

Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo hệ niên chế.

LAST_UPDATED2
 
Danh sách xử lý học vụ quá hạn đào tạo 2016 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 06:10

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách quá hạn đào tạo vui lòng xem tại đây.

 
Kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ quá hạn đào tạo năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 06:03

Thông tin chi tiết xử lý học vụ quá hạn đào tạo vui lòng xem tại đây.