Chủ nhật, 25 Tháng 6 - 2017
English      Vietnamese
Thông báo đăng ký môn học HK1/2017-2018 dành cho lớp liên thông PDF. In Email

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học HK1/2017-2018 dành cho sinh viên các lớp liên thông

học chung với lớp chính quy ban ngày

 

Phòng Đại học thông báo kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2017-2018 cho sinh viên các lớp liên thông học chung với lớp chính quy ban ngày, chi tiết như sau:

-     Sinh viên truy cập vào Hệ thống thông tin sinh viên (https://student.tdt.edu.vn), chọn phân hệ Đăng ký môn học (LT – VLVH – VB2), đăng ký từ 09h00 ngày 15/05/2017 đến 09h00 ngày 17/05/2017.

Lưu ý:

-       Sinh viên được quyền điều chỉnh kết quả trong thời gian hệ thống cho phép đăng ký môn học (như mục 1). Khi kết thúc đợt đăng ký, sinh viên không được hủy kết quả đã đăng ký thành công.

-       Sinh viên xem kết quả đăng ký chính thức trên website Phòng Đại học http://pdh.tdt.edu.vn/ từ ngày 26/05/2017.

-       Sinh viên đăng ký môn học nếu không đóng học phí đúng thời hạn qui định sẽ không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn học có trong học kỳ.

-       Sinh viên đăng ký học lại với các lớp chính quy ban ngày trong HK1/2017-2018 bắt đầu học từ ngày 14/08/2017 (tuần 02 của năm học 2017 – 2018).

1.      Thời gian đóng học phí dự kiến từ ngày 03/07 – 28/07/2017. Chi tiếtsinh viên xem thông báo trên website Phòng Tài chính (http://ptc.tdt.edu.vn).

2.      Sau thời hạn đăng ký môn học, nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký trễ hạn.

 

      Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả sinh viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của Khoa, website hệ thống thông tin sinh viên, giảng viên cố vấn, ban cán sự lớp…).